Eğitimler

İNSAN KAYNAKLARI

İnsan Kaynakları Birimi kurup yapılandırırız. Görev tanımlarına hazırlarız.

Norm kadro analizlerinin bilimsel yaklaşımlarla yapar, yönetici ve çalışan yetkinlik setleri hazırlar ve ölçeriz.

Yetkinlik bazlı işe alım sistemleri kurgusunun yapılması Şirketin prim, ücret, yedekleme, kariyer ve yetenek yönetimi sisteminin kurulumunu sağlarız.

Şirketin insan kaynaklar yönetmelikleri, prosedürleri, talimatlar ve formlarının hazırlarIz

İnsan kaynakları performans sisteminin kurulması ve İK anahtar performans göstergeleri (KPI) belirlenmesini sağlarız.

Eğitim ihtiyaç analizi yapar ve buna bağlı eğitim programlarını geliştiririz.

KURUMSAL KÜLTÜR YÖNETİMİ

Vizyon, Misyon ve değerlerinin oluşturulması.

Kurumsal kültürün yaygın hale gelmesi.

Toplantı alışkanlıkları, toplantı dilleri ve yönetimleri hakkında şirketinizi hazırlarız.

Perakende de en önemli unsur saydığımız tüm bu süreçlerin değer dönüşmesini sağlayan satış ekibinizi eğlenceli workshoplarla motive ederiz.